Accessibilitat

Accessibilitat

L’objectiu del COCARMI és que totes les persones, independentment de tenir una discapacitat, de l’edat o d’accedir a la web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines d’aquest lloc web sense trobar dificultats d’accés. A tal fi, el desenvolupament de cocarmi.cat s’ha basat en el compliment de les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web 1.0 establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Icono de Nivel doble-A de conformidad. Pautas W3C-WAI 1.0 para contenido web accesible.

Algunes de les funcionalitats implementades per Technosite per tal de permetre accedir a tots els continguts de la web amb major facilitat són:

  • Algunes de les funcionalitats implementades per Technosite per tal de permetre accedir a tots els continguts de la web amb major facilitat són: Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, colors, fonts etc.) es defineixen mitjançant la fulla d’estils perquè l’usuari pugui ajustar el text i la visualització en general a les seves preferències.
  • La mida de les fonts s’han definit amb unitats relatives perquè es pugui ampliar o disminuir des de les opcions del navegador.
  • Si un usuari accedeix a Cocarmi amb un navegador que no suporta fulla d’estils, no suposarà una dificultat, ja que d’igual manera es pot accedir a tots els continguts amb la CSS desactivada.
  • Les pàgines tenen una estructura clara tant pel usuari vident, com pel invident que accedeix mitjançant un lector de pantalla, usuaris que desactiven la fulla d’estils, etc. Amb aquesta premissa, s’han definit mitjançant el codi HTML els encapçalaments de secció, les llistes y en general tots aquells elements semàntics que ajudin a la compressió del lloc web.
  • El codi HTML i CSS utilitzat s’ajusta a les gramàtiques formals per garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.

CSS válido.

La certificació d’accessibilitat expedida per Technosite especifica les següents condicions particulars:

  • La secció"Catalunya sense barreres" no s’ajusta a les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web 1.0 establertes pel W3C, al no facilitar les transcripcions corresponents dels arxius d’àudio publicats.
  • La secció "Mundo Social" tampoc s’ajusta a las pautes formals, al no facilitar les transcripcions al arxius d’àudio corresponents.

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat