Premi CERMI a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per la diagnosi sobre l’accessibilitat de Barcelona

destacat

Intercanviador de transport públic.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ha estat mereixedor (juntament amb la Conselleria de Política Social de la Xunta de Galícia) del premi CERMI 2020 a la Millor Acció Autonòmica i/o local per la realització d’una diagnosi sobre l’accessibilitat de la ciutat, pas previ per al Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026. Aquest pla vol sre la seva  resposta al compromís adquirit pel consistori amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la Llei 13/2014 d’Accessibilitat.

Els premis anuals del CERMI (Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacitat) volen visibilitzar i reconèixer les iniciatives, accions i la tasca de persones o institucions que més s'hagin distingit en àmbits com la inclusió laboral, la investigació social i científica, l'accessibilitat universal, la cultura inclusiva, la responsabilitat social, l'activisme i el gènere, entre altres, en favor de les persones amb discapacitat i les seves famílies

Més informació en els següents enllaços

Diagnosi i Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona

Premis CERMI 2020

 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat