Per unes ciutats més accessibles i inclusives, participa en l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya

destacat

Cartell que convida a la participació

31 de maig de 2019.- En les últimes dècades, el món s’ha anat concentrant a les zones urbanes, una tendència que no fa sinó augmentar. A Catalunya, gairebé el 80 per cent de la població viu a municipis de més de 10.000 habitants i la influència de les àrees urbanes s’estén més enllà dels límits físics de les nostres ciutats per abastar tot el país. Per fer front als seus reptes de futur i donar-los resposta, l’Agenda Urbana de Catalunya vol ser el marc de referència per a les polítiques públiques en aquest camp, des d’un enfocament multinivell, pluridisciplinari i amb una visió integrada.

Per fer l’Agenda calen tant els coneixements tècnics d’especialistes i investigadors com les aportacions de la ciutadania i del conjunt de la societat civil, així com la complicitat de les administracions. Ara s’obre el procés participatiu d’elaboració de l’Agenda urbana que ha de permetre diagnosticar la situació actual i detectar les principals oportunitats i reptes derivats del fet urbà.

En aquesta fase tothom pot participar i des del COCARMI, que hi participa com a observadora, us animem a fer aportacions perquè les ciutats del futur estiguin també pensades per a les persones amb discapacitat. Els àmbits temàtics de participació són: processos metabòlics, model de ciutat, mobilitat urbana, cohesió social, dimensió ciutadana i nova governaça.

Com es pot participar?

Presencialment: a partir del 6 de juny hi haurà 6 sessions de treball, amb tres blocs temàtics cadascuna. Es pot triar participar a tota la sessió, a un bloc o a dos. L’aforament serà limitat. La dinàmica serà la següent:

• Panel de cinc persones expertes i una moderadora (60 min)

• Debat en grups reduïts a partir dels arguments desenvolupats en el panel anterior (90 min)

• Conclusions de la jornada

Participació en línia: Al web agendaurbana.cat hi ha 18 formularis temàtics i la documentació necessària per emmarcar les aportacions. Només és necessari donar-se d’alta a la plataforma. Les aportacions poden ser individuals o en nom d’un col·lectiu o entitat.

I després, què? Les aportacions presencials o en línia del procés participatiu s’incorporaran a la proposta de diagnosi i formaran part del contingut de l’Agenda urbana de Catalunya. Seran el punt de partida per als grups de treball que es constituiran dins de l’Assemblea Urbana de Catalunya. En el cas de no incorporar-s’hi alguna aportació, es justificarà. En una segona fase del procés d’elaboració de l’Agenda Urbana, el debat se centrarà en les mesures per implementar a l’Agenda, que es concretaran en els plans d’acció.

Trobareu tota la informació clicant en aquest ENLLAÇ

 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat