Només el 26,6% de les persones amb discapacitat tenen feina a Catalunya

destacat

Algunes dades de l'informe

16 de juny de 2020.- Només el 26,6% de les persones amb discapacitat actives al mercat laboral tenen feina a Catalunya, segons dades de 2018 de l’Institut Nacional d’Estadística recollides pel darrer informe de l’Odismet, Observatori sobre mercat de treball i discapacitat a Espanya. Aquesta dada és lleugerament superior a la del conjunt de l'estat, que es situa en el 25,5 per cent. Per contra, la taxa d’ocupació de la població en general se situa en el 65,9 per cent, gairebé 40 punts per sobre, el que evidencia “la complexitat de l’accés a l’ocupació del col·lectiu”, segons les conclusions de l’informe, i a la necessitat de donar un major impuls i suport a les polítiques actives d’ocupació per a les persones amb discapacitat.

L’informe assenyala que un 6,5 per cent de la població activa de Catalunya té alguna discapacitat (6,3 per cent al conjunt d’Espanya, amb gairebé 1,9 milions de persones amb discapacitat en edat laboral). Ara bé, la seva taxa d’activitat, és a dir, el percentatge de persones actives en termes laborals (ocupades i aturades), és molt inferior a la de la població en general. En el cas de Catalunya, la taxa d'activitat se situa en el 35 per cent, lleugerament per sobre que pel conjunt de l'Estat (34,5 per cent). Les comunitats amb les taxes d’activitat més baixes són les Illes Canàries (27,3 per cent) i Astúries (29,1 per cent), mentre que les taxes més altes es registren a Madrid (42,3 per cent) i Ceuta i Melilla (53,8 per cent). L’estudi assenyala que la taxa d’activitat augmenta si augmenta el nivell d’estudis i que és més gran en la població entre 25 i 44 anys. També és superior entre les persones amb discapacitat sensorial que en altres discapacitats.

Quant a la taxa d’atur de la població amb discapacitat, al conjunt de l’Estat és del 25,2 per cent, i una mica inferior a Catalunya, amb el 24,1 per cent. Pel que fa a les contractacions, l’any 2018 es van fer a Catalunya 51.291 contractes a persones amb discapacitat, el 15,1 per cent del total espanyol. La precarietat i la temporalitat són, malauradament, dues característiques de la contractació del col·lectiu. Només un de cada deu contractes formalitzats el 2018 tenien caràcter indefinit. D’altra banda, dels 339.119 contractes a persones amb discapacitat signats l’exercici 2018 a tot l’Estat, només 36.938 van ser contractes específics per a persones amb discapacitat (10,9 per cent), cosa que es podria atribuir a la manca d'informació al respecte del teixit empresarial.

Els Centres Especials de Treball (CET) es perfilen com a pilar fonamental de la contractació de persones amb discapacitat, amb el 70,8 per cent del total el 2019. En els últims anys, mentre la contractació a CET ha anat clarament a l’alça (passant de 28.438 el 2007 als 83.408 contractes el 2019) la contractació a l’empresa ordinària ha crescut molt poc, passant de 30.176 el 2007 a 34.310 contractes el 2019.

Podeu consultar l’informe complet clicant AQUÍ

 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat