La situació laboral de les persones amb discapacitat a Espanya, al detall al segon informe de l'Odismet

destacat

Infografia amb dades sobre l'ocupació de les persones amb discapacitat

29 de juny de 2017.-Només una de cada quatre persones amb discapacitat està actualment ocupada a Espanya. Aquesta és una de les dades més rellevants del segon informe de l'Observatori sobre discapacitat i mercat del treball de la Fundación ONCE (ODISMET), en el qual queda palesa la gran diversitat del col·lectiu de persones amb discapacitat i la notable distància que hi ha amb la resta de la població en el seu accés a l'ocupació.

Segons l'observatori, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat és del 35,9 per cent a Catalunya, dos punts més que a Espanya. Quant a l'ocupació, és del 24,3 per cent a Catalunya (del 23,4 per cent a Espanya). En aquest sentit, recordem que en la població sense discapacitat la taxa arriba al 60,9 per cent al conjunt de l'Estat. La taxa d'atur és més de 9 punts superior a la de les persones sense discapacitat.

A més, l'informe apunta que l'any passat es van fer a Catalunya 13.730 contractes específics a persones amb discapacitat, el 75 per cent dels quals tenia caràcter temporal. D'aquests, 8.647 es van fer a través de Centres Especials de treball (CETs),  dels quals el 89 per cent tenia caràcter temporal. 

D'altra banda, les dones amb discapacitat pateixen doble discriminació, amb una taxa d'ocupació encara menor, un 22,8 per cent. Cal recordar, en aquest punt, que el 17,8 per cent de les dones amb discapacitat que viuen en l'àmbit rural són a Catalunya (un percentatge superior al d'homes amb discapacitat), per la qual cosa calen accions específiques per fomentar l'ocupació en aquest àmbit, on la vulnerabilitat de les dones amb discapacitat és més acusada que en l'àmbit urbà i la inserció laboral, més difícil.

Quant als joves, la taxa d'ocupació és de tan sols el 9,2 per cent. En l'informe es comprova que, tot i no ser una solució infalible, la formació és fonamental per accedir a un lloc de treball, ja que a major grau de formació, es registren millors nivells d'ocupació. Segons dades de 2015, el 48,1 per cent de pesones amb discapacitat a Catalunya tenia estudis secundaris de primera etapa i el 23,4 per cent estudis de primària o inferiors.

Informes com els d'Odismet són de gran valor perquè ajuden a situar, amb xifres, la situació real de les persones amb discapacitat . Precisament, l'article 31 de la Convencó sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat obliga a recopilar informació estadística que permeti formular i aplicar polítiques específiques per al col·lectiu i les seves famílies i per identificar les barreres a les quals cal fer front. Les dades són, a més, un punt de partida per demanar a l'Administració totes aquelles mesures que contribueixen a reduir les diferències respecte la població en general, lluitar contra la discriminació en matèria laboral, facilitar els suports necessaris i treballar, conjuntament amb el sector, pels drets dels treballadors amb discapacitat.

L'informe complet, la infografia i els informes anteriors es poden consultar i descarregar clicant AQUÍ.

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat