L’accessibilitat, principal motiu de denúncies de Catalunya per incompliment de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

destacat

Capçalera del resum de l'informe

3 de maig de 2022.- Catalunya és, juntament amb Galícia, la segona comunitat autònoma en nombre de denúncies relacionades amb la vulneració de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i recollides pel Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) al seu informe España 2021, Derechos Humanos y Discapacidad elaborat amb la voluntat de fer un seguiment del compliment de la convenció.

Madrid és la primera comunitat en nombre de denúncies, seguida de Galícia i Catalunya, amb el mateix nombre, i de l’Aragó, Múrcia, Cantàbria i la Comunitat Valenciana. La resta de comunitats presenten xifres inferiors de denúncies.

L’article 9 de la Convenció, sobre Accessibilitat, és el que més denúncies per vulneració del dret s'han presentat a Catalunya. Els articles 4 (Obligacions generals dels Estats per assegurar el ple exercici de drets), 11 (Situacions de risc i emergències humanitàries) i 24 (Educació), són els altres articles amb més denúncies i que recull l’informe.

Les denúncies sobre accessibilitat a Catalunya estan en línia amb el que succeeix a la resta de comunitats, on “es torna a constatar que les persones amb discapacitat són discriminades a Espanya” i on queda palès que l’accessibilitat és un obstacle “d’especial rellevància en el context de la pandèmia per COVID19, que ha exacerbat la necessitat d’adaptar els espais i recursos de la salut”. L’article 20, sobre mobilitat personal, recopila també un bon nombre de denúncies, tant a escala estatal com autonòmica. La manca d’accessibilitat de les estacions ferroviàries, les criteris d’accessibilitat erronis i el mal ús de les places d’aparcament per a persones amb discapacitat han estat alguns dels motius de denúncia.

L’informe reconeix que al llarg del 2021 s’han fet avenços en l’agenda dels drets humans. Un exemple n’és l’aprovació de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació per donar suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Quant a les assignatures pendents, el CERMI recorda que cal el consens de totes les forces del congrés per renovar l’article 49 de la Constitució “perquè ni la terminologia emprada ni el contingut estan alineats amb la visió de drets humans i aquest és l’únic abordatge admissible en relació amb els drets de les persones amb discapacitat”. També està pendent avançar en l’eliminació dels internaments i tractaments forçosos per ‘trastorn psíquic’.

D’altra banda, l’any passat es van recollir 365 consultes, enteses com a “actes d’orientació, assessorament o denúncia” i que representen un augment del 102,7 per cent respecte l’any anterior (180). La major part de consultes estaven relacionades amb l’àmbit laboral i de Seguretat Social (34 per cent) i amb l’àrea civil (30 per cent) i administrativa (13 per cent). Tot i que els homes són els que generen més consultes, va créixer un 10 pe cent el nombre de dones que van fer consultes l’any passat. L’informe alerta que les persones grans amb discapacitat són un dels grups d’edat amb major risc de vulneració dels seus drets, ja que acumulen discriminacions interseccionals derivades de l’edat i de la discapacitat.

Si sou una persona amb discapacitat i creieu que es vulneren els vostres drets feu-nos-ho saber a l’adreça de correu info@cocarmi.cat.

 

  

 

Informe España 2021 Derechos Humanos y Discapacidad. Cermi. Resumen.

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat