Entre 17.700 i 41.200 euros és el cost 'extra' de tenir una discapacitat

destacat

Portada de l'estudi

Presentat l’estudi Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, impulsat per l’ajuntament i el COCARMI

3 de desembre de 2019.- Un estudi impulsat per l’ajuntament de Barcelona i el nostre comitè revela que les persones amb discapacitat pateixen un greuge econòmic que se situa, de mitjana, entre els 17.700 i els 41.200 euros anuals. Aquestes quantitats poden augmentar notablement en funció de la necessitat de suport de la persona i amb la consideració dels costos indirectes o costos d’oportunitat d’aquesta situació. La xifra varia força segons l’edat o el tipus de discapacitat, i posa sobre la taula la necessitat que les administracions públiques prenguin mesures específiques per pal·liar aquest greuge, atès que pot arribar a ser una causa d’exclusió social.

L’estudi Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, fet amb dades de 2017, revisa l’anterior estudi, amb dades de 2006, i quantifica el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat.

Es tracta d’un estudi referent a nivell de Catalunya i l’Estat, que s’ha donat a conèixer avui, 3 de desembre, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L’ha elaborat l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). També han estat consultades persones expertes d’entitats com la Federació ECOM, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (DINCAT), la Federació de Salut Mental Catalunya i l’ONCE, entre d’altres.

Les xifres suposen una aproximació curosa a la realitat actual. Per poder quantificar el greuge econòmic s’han tingut en compte els costos directes de tots els recursos que calen per satisfer les necessitats concretes de cada persona, així com els costos indirectes sobre què representa en valors econòmics la pèrdua d’oportunitats de l’individu i el seu entorn. Així, s’han analitzat aspectes com el laboral o el temps i la qualitat de vida de l’entorn de la persona amb discapacitat. Per la banda dels ingressos, s’han mesurat deduccions, prestacions i/o ajudes existents.

Addicionalment, s’han tingut en compte fins a tretze perfils diferents de discapacitat per incloure tots els tipus i necessitats de suport (tres nivells de discapacitat física, tres més de discapacitat intel·lectual, tres de trastorns mentals, dos de discapacitat visual i dos més de discapacitat auditiva).

Finalment, i amb l’objectiu de fer-ho encara més exacte, s’ha ponderat l’import del greuge econòmic segons el pes de la població amb cadascuna de les determinades necessitats de suport.

Més enllà de xifrar el greuge econòmic, l’estudi constata la necessitat que s’articulin polítiques públiques efectives per tal de compensar aquesta situació i reduir les situacions d’exclusió social que se’n puguin derivar.

Nota de premsa de l’ajuntament de Barcelona

 

 

Estudi 'El greuge econòmic de les persones amb discapacitat de Barcelona'

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat