Els drets dels infants catalans amb discapacitat, més desprotegits que els de la resta d’infants

destacat

Portada de l'estudi

2 de febrer de 2021.- Els nens i nenes amb risc d’exclusió i/o discapacitat són el col·lectiu d’infants més desprotegits pel que fa a la garantia dels seus drets,  els quals precisen d’actuacions “a mida”, adaptades i diferents a les de la població infantil i adolescent en general.

Aquesta és una de les conclusions de l’Estudi d’infància i adolescència. Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya, impulsat per la Plataforma de la Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector i en el qual ha participat activament el COCARMI i les seves entitats. Segons dades del 2018, aquell any hi havia a Catalunya uns 25.500 menors de 14 anys amb alguna discapacitat, xifra que representa al voltant del 5 per cent de totes les llars del país.

“Els infants amb discapacitat s’exposen a més dificultats que els infants sense discapacitat. Aquestes dificultats tendeixen a créixer segons el grau de discapacitat, el nivell socioeconòmic familiar i el nivell de serveis existent al seu entorn geogràfic”, apunta l’estudi (pàgina 50). Són més vulnerables, per exemple, a patir violència física i sexual i a caure en la pobresa. A més, tenen majors dificultats per accedir a Internet, als transports públic i a les activitats d’oci i lleure, per posar només uns exemples

L’estudi, presentat via telemàtica, posa el focus en eixos clau com: drets i llibertats; violències; entorn familiar, cures alternatives, inclusió i pobresa; salut i benestar; educació, lleure i activitats culturals i mesures excepcionals de protecció. La discapacitat s’analitza de manera transversal.

Al llarg del document, de gairebé un centenar de pàgines, s’evidencia que  no s’estan garantint els drets de la infància vulnerable, que no s’està complint amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant[i] i que l’actual situació de pandèmia ha afectat de manera especial els infants i adolescents. Queda també palesa la manca de dades que permetin fer un retrat fefaent de la situació dels nens i nenes amb discapacitat a Catalunya, ja que són diverses les metodologies i criteris que es tenen en compte als diferents informes i estudis existents.

Per tot plegat, la PINCAT reclama que les polítiques d’infància siguin una prioritat en la pròxima legislatura.

 

 
[i] La Convenció sobre els Drets de l’Infant va ser el primer tractat de drets humans que contenia una referència específica a la discapacitat (article 2 sobre la no discriminació) i un article separat, el 23, dedicat exclusivament als drets i les necessitats dels infants i adolescents amb discapacitat. Posteriorment, l’any 2006, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat incorpora un article, el 7, dels drets d’infants amb discapacitat, que són els mateixos drets que la resta d’infants.

 

 

Estudi d'Infància i adolescència

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat