El sector de la discapacitat reclama més drets i participació en l'àmbit judicial

destacat

Josep Roset, Úrsula Reales, Antonio Guillén i Ester Capella
27 de novembre de 2018.- El COCARMI ha demanat aquesta tarda a la consellera de Justícia, Ester Capella, un canvi en el model judicial perquè
aquest afavoreixi la participació de la persona amb discapacitat en la presa de decisions en tots aquells assumptes que l'afecten.
Aquest canvi de model respon a la necessitat d'aplicar a casa nostra els principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya fa més de 10 anys i que vol "deixar enrere la perspectiva basada en la incapacitació i la tutela i
construir models de suports que reconeguin el dret de la persona a implicarse en les decisions que l'afecten", segons paraules del president del
COCARMI, Antonio Guillén. 
Actualment, les persones amb limitacions en la capacitat jurídica perden el seu dret a la presumpció d'innocència, a ser escoltats en persona, a rebatre testimonis i a presentar proves, entre altres garanties processals.
Per això, cal eliminar totes les lleis de caràcter civil, penal i processal que impedeixen que les persones amb discapacitat participin directa o
indirectament en els processos judicials o administratius en igualtat de condicions que la resta de la societat. Especialment, el COCARMI reclama
l’anàlisi exhaustiva per part de la Comissió de Codificació de Catalunya de l’ordenament jurídic català per adaptar-lo a l’esmentada Convenció. A més, demana formar als funcionaris judicials, advocats i altres professionals com pèrits forenses, personal penitenciari i agents de policia sobre els drets de les persones amb discapacitat.
D'altra banda, i en aplicació de la Convenció, el comitè ha demanat avançar en el reconeixement dels drets polítics de sufragi a les persones amb
discapacitat, tant actiu (dret a votar) com passiu (dret a ser escollit), sense denegar el dret com a resultat de la limitació de la capacitat jurídica.
L'eliminació de barreres d'accés a la Justícia, tant físiques, com de comunicació i de mitjans processals, també s’ha tractat durant la trobada,
així com la necessitat de garantir la participació del col·lectiu com a testimonis, jurats, experts o qualsevol altre tipus d'interlocutor en el
sistema judicial. Finalment, s'han reivindicat els drets i atencions específiques que poden tenir els presos amb discapacitat.
A més del president del COCARMI, en la reunió amb la consellera Capella hi ha participat Úrsula Reales (DOWN Catalunya), Josep Roset (FECETC) i
Meritxell Caralt (COCARMI). 
 
 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat