El Defensor del Poble recull en un informe les actuacions del 2019 en matèria de discapacitat

destacat

Portada de l'informe del defensor del poble

17 de juliol de 2020.- El Defensor del Pueblo ha recollit en un informe totes aquelles actuacions específiques del 2019 que afecten a les persones amb discapacitat. Es tracta d’actuacions per respondre a queixes relacionades amb la situació de les persones amb discapacitat en diversos àmbits que afecten el seu dia a dia: atenció sanitària, violència de gènere, transport, educació, comunicacions, funció pública, activitat econòmica, urbanisme, presons...

L’informe, de 145 pàgines, també inclou els capítols de l’informe general anual del 2019 relacionats amb salut mental, dependència i gent gran, atesa la seva estreta vinculació amb la discapacitat.

Pel que fa a Catalunya, recull actuacions sobre atenció a interns amb discapacitat intel·lectual a les presons catalanes; sobre renovació de prestacions ortopèdiques a un pacient amb trastorn cognitiu i mobilitat reduïda que, en estar en etapa de creixement, necessitava canviar una cadira de rodes abans del previst; sobre el temps que va haver d’esperar una ciutadana perquè es reconegués el grau de discapacitat; i, finalment, sobre els terminis d’accés a determinats ajuts de suport.

El Defensor del Pueblo és l’Alt Comissionat de les Corts Espanyoles que s’ocupa per vetllar pels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania mitjançant la supervisió de l'activitat de les administracions públiques. Actualment, el càrrec l’ocupa Francisco Fernández Marugán.

En el cas de Catalunya, el Síndic de Greuges és qui vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya (ajuntaments, diputacions, consells comarcals) i a qui es poden dirigir les queixes. Actualment, el càrrec l'ocupa Rafael Ribó. Així mateix, s’han creat figures de defensa dels drets de la ciutadania a moltes poblacions, com Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès o Sant Cugat del Vallès, entre d’altres, que es poden consultar al web del Fòrum de síndics i síndiques locals de Catalunya. També existeix el Defensor del Poble Europeu, que investiga les reclamacions relatives a una mala gestió per part de les institucions i organismes comunitaris.

Podeu consultar l’informe complet a:

Las personas con discapacidad en el informe anual del Defensor del Pueblo 2019

 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat