El CERMI publica una guia sobre obligacions de les administracions en accessibilitat a les comunitats de propietaris

destacat

Portada del fulletó del CERMI

15 de desembre de 2017.- El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) acaba de publicar el fulletó Accesibilidad universal en edificios de viviendas: obligaciones de las administraciones públicas. Guia Informativa 2017. Es tracta d’un document que complementa l’anterior guia Obras y actuaciones de accesibilidad en comunidades de propietarios. Régimen legal 2013, els continguts de la qual són plenament vigents.

Ara, el fulletó vol aportar possibilitats i oferir pautes i orientacions no explorades suficientment per intentar resoldre situacions d'accessibilitat a les comunitats de propietaris i que, fins ara, semblaven no tenir solució. Com sabem, la manca d'accessibilitat universal als edificis d'habitatges que es regeixen per la Llei de Propietat Horitzontal és una de les discriminacions més freqüents cap a les persones amb discapacitat i gent gran en els seu entorn proper.

Les noves propostes, com ara reclamar a les administracions, si s’escau, el compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat, es basen en les connexions entre la Llei de Propietat Horitzontal, el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. El fulletó inclou els articles més importants de les diferents lleis relacionades amb l’accessibilitat, així com alguns models de formularis de reclamacions  que poden ser d’utilitat

Els continguts de la guia es poden trobar també en lectura fàcil en aquest ENLLAÇ

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat